Životopis

Akademický maliar Stanislav (Stano) Lajda


Narodený 17. Júla 1959 v Žiline

Štúdium ĽŠU Žilina 1966-78


Pedagógovia:
Mojmír Vlkoláček
akad.mal. Juraj Šútovský
Vojtech Haviar

Príprava na VŠVU


Pedagógovia:
akad.mal. Pavel Choma

Štúdium na VŠVU Bratislava


1979 - 1985, odbor reštaurovanie maľby

Pedagógovia:
doc. Balažovičová Gabriela
doc. Meszárošová Irina

Zamestnaný


reštaurátor v PG Žilina - 1987 - 1990
od r. 1990 v slobodnom povolaní
od r. 1996 - člen výtvarného združenia Cont-Art (SVÚ)

Súčasnosť


Venuje sa voľnej tvorbe, knižnej ilustrácii, karikatúre, grafike, reštaurovaniu maľby a pedagogickej činnosti.